Ocena pacjenta:

Lekarz i fizjoterapeuci przeprowadzają ocenę pacjenta pod kątem rehabilitacji funkcjonalnej.

Ocena koncentruje się na:

  • Zdolności do zmiany pozycji ciała w przestrzeni (np. siadanie, wstawanie)
  • Utrzymywaniu równowagi (test Tinetti)
  • zakresie ruchu w poszczególnych stawach (przy użyciu goniometru)
  • sile mięśni (test Lovetta)
  • mobilności, koordynacji ruchowej, sprawności chodu pacjenta

Opis wybranych zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Elektrostymulacja – terapia wykorzystująca prądy impulsowe o małej częstotliwości w celu wywołania skurczu mięśnia lub całej grupy mięśni. Stosuje się ją u osób po urazach ośrodkowego układu nerwowego. Poprzez stymulowanie skurczów mięśni następuje ich regeneracja.

Ćwiczenia – przy pomocy fizjoterapeuty w poszczególnych stawach przywracany jest właściwy dla nich ruch. 

Ćwiczenia zwiększają zakres ruchu oraz wzmacniają siłę mięśni.

PNF – (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu może być pasywne lub aktywne (skurcz mięśni dobrowolnych) i ma na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania motoryki pacjenta.

Terapia ruchowa (Thera – trainer tigo 538) – sprzęt do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem oraz treningiem symetrii. Ćwicząc na rowerze stacjonarnym, pacjenci mogą kontrolować siłę kończyn.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu – ćwiczenia polegające na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.

Ćwiczenia izometryczne – ćwiczenia mające na celu rozciąganie mięśnia bądź grupy mięśni bez wykonywania aktywnych ruchów stawów.