Kompleksowa Opieka Po Udarze Mózgu

W ośrodku Jovimed staramy się zapewnić pacjentom kompleksową opiekę po udarze mózgu.
Rehabilitacja udarowa wymaga skoordynowanego wysiłku ze strony zarówno profesjonalnego personelu,
jak i pacjenta.

U pacjentów może wystąpić jeden z dwóch rodzajów udaru:

  • Udar niedokrwienny – występuje na skutek nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu w wyniku
    zakrzepu lub zatoru.
  • Udar krwotoczny – występuje na skutek przedostania się krwi poza naczynie mózgowe.

Osoba po udarze zmaga się z wieloma problemami zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. W Naszym
ośrodku staramy się zapewnić kompleksową i skoordynowaną opiekę ze strony całego personelu
medyczno-opiekuńczego: lekarzy (lekarza internisty, lekarza rehabilitacji medycznej oraz lekarza
psychiatrii), pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, oraz opiekunów medycznych. Poniżej opisujemy
kilka z problemów mogących wystąpić u pacjenta udarowego:

Porażenie

U pacjentów po udarze może wystąpić dysfunkcja w obrębie kończyn dolnych i górnych, a co za tym idzie-
dużą trudnością stają się proste czynności dnia codziennego, czynności samoobsługi. Jednym z głównych
problemów po udarze jest utrudnione przemieszczanie się na skutek wyżej wymienionego porażenia.

Porażenia te mogą objawiać się pod dwoma postaciami- wiotkość lub spastyczność. W zależności od
występujących problemów i objawów, nasz zespól rehabilitacyjny we współpracy z pacjentem i lekarzem
dostosowuje program rehabilitacyjny mający na celu poprawę funkcjonowania pacjenta i osiągnięcie przez
niego maksymalnych wyników, lub jeśli jest to możliwe to powrót do całkowitego zdrowia.

Problemy z połknięciem (dysfagia)

Udar może zaburzać zdolność do korzystania z mięśni w jamie ustnej i gardle do tego stopnia, że ​​pacjent
nie jest w stanie samodzielnie przełykać. W niektórych przypadkach może być konieczne karmienie przez
zgłębnik (PEG).

W przypadku występowania u pacjenta problemów z połykaniem i koniecznością karmienia go przez
zgłębnik (PEG), Nasze pielęgniarki dyżurujące zaopiekują się pacjentem i zapewnią pacjentowi podanie
wszystkich posiłków w ciągu dnia.

W przypadku pacjenta poudarowego z dysfagią, rodzina lub opiekunowie pacjenta przed przybyciem do
naszego ośrodka są zobowiązani do poinformowania kierownika ośrodka o występującym problemie oraz o
ewentualnej konieczności stosowania PEG.

Jeśli jest to konieczne, podczas posiłków przydzielimy pacjentowi opiekuna, który zadba o komfort i
zapewni pomoc przy jedzeniu.

Problem z nietrzymaniem moczu

Pacjenci udarowi często borykają się z problemem niekontrolowanego oddawania moczu lub kału. Na
skutek uszkodzenia układu nerwowego funkcje mięśni zwieraczy odbytu i cewki moczowej zostają
zaburzone. Tacy pacjenci wymagają specjalnej opieki i specjalistycznych środków higienicznych. Nasi
opiekunowie zadbają o to, by pacjent przebywający u nas został otoczony odpowiednią uwagą i opieką

U niektórych pacjentów zachodzi potrzeba założenia cewnika. W zależności od materiału z jakiego jest
wykonany, trzeba go wymieniać w określonym czasie. W ośrodku Jovimed wymiana cewnika odbywa się na
miejscu w asyście pielęgniarki lub lekarza.

Rodziny lub opiekunowie są zobowiązane do zapewnienia pacjentowi pampersów. Istnieje możliwość aby
Nasz ośrodek w porozumieniu z rodziną zajął się dostawą.

Problemy z mową (afazja)

Afazja jest nabytym zaburzeniem funkcji mowy, która wcześniej była prawidłowa. Może obejmować
upośledzenie rozumienia lub tworzenia słów. Przeważanie jest ono wywołane udarem mózgu, w przebiegu
zamknięcia naczynia zaopatrującego tę część kory mózgu, która jest związana z funkcją mowy.

W zależności od ciężkości i umiejscowienia uszkodzenia, pacjent może mieć problemy zarówno z
wypowiadaniem słów jak i całych zdań. W niektórych przypadkach to co mówi nie jest spójne i logiczne, a w
skrajnych przestaje rozumieć to, co inni mówią do niego.

U pacjentów z afazją, poza opieką logopedy zaleca się integrację z otoczeniem, udział pacjenta we
wszelkich formach aktywizacji dostępnych w ośrodku. W Jovimedzie prowadzimy codzienny program zajęć
grupowych z pacjentami, które mają na celu integrację mieszkańców, poprawę samopoczucia oraz
pobudzenie układu nerwowego.

Na życzenie rodziny, możemy włączyć do terapii zajęcia z logopedą, który odpowiednio dostosuje
indywidulany program terapeutyczny do możliwości pacjenta.

Zaburzenia emocjonalne i spadek zdolności poznawczych

Udar jest schorzeniem które często w skutkach prowadzi do zaburzeń emocjonalnych pacjenta. Choroba ta
i jej skutki często przytłaczają chorego, co prowadzi do frustracji, złości, a nieraz i do depresji. Dlatego tak
ważne jest szybkie zauważenie problemu i nauka radzenia sobie z nim. Proces ten musi zachodzić w
integracji z programem rehabilitacyjnym, ponieważ w rehabilitacji poudarowej kluczowym elementem jest
podejście samego pacjenta do terapii i jego nastawienie względem choroby.

W ośrodku pacjentami zajmuje się wykwalifikowany psycholog, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, pacjent jest
konsultowany przez lekarza psychiatrę. Oprócz profesjonalnej opieki medycznej, oferujemy zajęcia
rekreacyjne i społeczne, które odgrywają kluczową rolę u pacjentów dotkniętych problemami
emocjonalnymi lub depresją.

Pacjenci i leki

Leki są ważną częścią pacjentki, która przeżyła udar. Leki na ciśnienie krwi, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwdepresyjne, leki na częstość akcji serca i leki przeciwcukrzycowe są tylko częścią listy, która może być przepisana pacjentowi.

Wielu pacjentów po przeszczepieniu może być zbyt zdezorientowanych, aby odpowiednio postępować zgodnie z instrukcjami lekarza, jeśli chodzi o przyjmowanie leków.

Personel medyczny

Pakiety Cenowe